Tuesday, September 11, 2007

selamat menunaikan ibadah puasa

"Ya Allah, limpahkan sejahtera kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, berkatilah kami untuk mengetahui keutamaan bulan Ramadhan dan cara menghormatinya serta bagaimana menjaga diri dari segala yang Engkau larang. Tolonglah kami untuk tetap melakukan ibadah puasa dengan menahan semua anggota badan melakukan kemaksiatan dan untuk senantiasa beramal sesuai yang Engkau ridhai. Hingga pendengaran kami tidak condong untuk mendengarkan kesia-siaan, penglihatan kami tidak pula menyenangi pandangan yang penuh dengan kepercumaan. Hingga perut kami tidak pula menelan kecuali yang engkau halalkan, lidah kami hanya mengucapkan kata-kata yang Engkau anggap patut dan berharga. Kami tidak berperilaku kecuali yang mendatangkan pahala-Mu, dan tidak pula saling memberi kecuali yang tak mengundang siksa-Mu. Bersihkanlah semua amalan kami dari sikap riya' orang-orang yang riya' dan sum'ah (menyebut-nyebut kebaikan) orang-orang yang sum'ah agar kami tidak menyekutukan-Mu dan tiada pula yang kami harapkan selain Diri-Mu."*

Selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua rekan, sahabat, dan pembaca.

-------------
*Sepetikan doa Imam Ali Zainal Abidin saat memasuki bulan Ramadhan, dikutip dari Ash-Shahifah As-Sajjadiyyah, Penerbit Lentera.

1 comment:

Anggara said...

selamat menjalankan ibadah puasa dan mohon maaf bila ada kesalahan. Salam untuk keluarga :)