Thursday, January 27, 2011

yang menutupi

pakaian untuk tubuh anda
ataukah tubuh anda untuk pakaian?
pakaian untuk menutupi anda
ataukah anda untuk menutupi pakaian?
pakaian yang menghormati anda
ataukah anda yang menghormati pakaian?
yang mana yang lebih penting
anda ataukah apa yang anda pakai?

No comments: