Thursday, July 12, 2007

irreplaceable

"Ma'rifat adalah modalku,
akal pikiran sumber agamaku,
rindu kendaraanku,
berzikir kepada Allah adalah kawan dekatku,
keteguhan perbendaharaanku,
duka adalah kawanku,
ilmu adalah senjataku,
ketabahan adalah pakaianku,
kerelaan sasaranku,
faqr adalah kebanggaanku,
menahan diri adalah pekerjaanku,
keyakinan makananku,
kejujuran perantaraku,
ketaatan adalah ukuranku,
berjihad perangaiku,
dan hiburanku ada dalam sembahyang."
(Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib)*

***************

irreplaceable

Wahai dambaan hati kami,
pucuk cinta kami,
salawat, cinta dan kerinduan kami hanya kepadamu,
engkau manusia agung namun tidak pernah ingin diagung-agungkan,
kedudukanmu mulia tapi tidak pernah sekalipun engkau meminta diistimewakan,
ketinggian akhlakmu tidak ditemui pada manusia lain sebelum dan setelahmu.

Wahai kau yang selalu menyertai doa kami,
engkau yang senantiasa mendoakan kami,
engkau mengasihi musuhmu seperti kau mengasihi sahabatmu,
engkau mencintai sahabatmu sebagaimana kau mencintai keluargamu,
engkau selalu mengutamakan kepentingan ummatmu di atas kepentinganmu sendiri,
kami yang belum pernah melihat cahaya wajahmu, jatuh cinta padamu,
gerangan apa yang dirasakan mereka yang menghabiskan siang dan malam bersamamu?

Wahai yang paling lemah lembut tutur katanya,
paling halus perasaannya,
kedermawananmu tidak ada tandingannya,
dalam kesabaran, tidak ada manusia yang melampauimu,
engkau paling segera dan mudah dalam meminta dan memberikan maaf,
engkau yang paling rendah hati,
kesederhanaanmu membuat si miskin tidak malu dengan kemiskinannya.

Wahai junjungan kami,
suri teladan kami,
kekasih sejati kami,
di hati kami,
di dunia ini dan nanti,
engkau tidak akan pernah tergantikan.

(Amrie, Jakarta, 12 Juli 2007)

-----------
* Dikutip dari Muhammad Husain Haekal, "Sejarah Hidup Muhammad", Penerbit Litera Antarnusa.

No comments: